ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ INTERCOLLEGE

CaptureMultiplierIntercollege

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τον τίτλο «Τι είναι το εργαλείο παρακολούθησης της πορείας αποφοίτων OnTrack και πώς μπορεί να εφαρμοστεί από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», διοργάνωσε το Intercollege στις 3 Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εταίρος στο έργο On Track εφάρμοσε την έρευνα ιχνηλάτησης σπουδαστών τον Μάιο του 2020, μέσω online ερωτηματολογίου που έστειλε σε παλαιότερους σπουδαστές με e-mail. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή της έρευνας, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προσάρμοσε το ερωτηματολόγιο, εκπαίδευσε και το προσωπικό του και ανέπτυξε διαδικασία για την διεξαγωγή της έρευνας, η οποία θα ενσωματωθεί στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η IDEC οργάνωσε ένα εργαστήριο για φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, όπου παρουσίασε το μεθοδολογικό οδηγό για την ανάπτυξη συστήματος ιχνηλάτησης αποφοίτων. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα βήματα για την ανάπτυξη συστήματος ιχνηλάτησης αποφοίτων.

Newsletters

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2019