Vai Jūs vēlaties būt lietas kursā par savu studentu rādītājiem un turpmākajām gaitām? Mums ir risinājums.

Projekta “On Track” ietvaros tiek izstrādāta profesionālo skolu absolventu mācību un karjeras ceļu sekošanas sistēma.

Sekošanas rīks sniegs iespēju profesionālās izglītības un apmācību nodrošinātājiem uzraudzīt savu audzēkņu karjeras un tālākās izglītības ceļus un iegūt informāciju, kas palīdzēs uzlabot esošās mācību programmas un pakalpojumus.