TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Technical University of Kosice logo

Technická Univerzita Košice (TUKE) je verejnou univerzitou, ktorá poskytuje univerzitné vzdelávanie a medzinárodne spolupracuje v oblasti výskumu a vzdelávania, upevňuje kontakty s inštitúciami v súkromnom aj verejnom sektore, čím reaguje na ich potreby a na potreby spoločnosti vo všeobecnosti. TUKE zabezpečuje širokú škálu vzdelávacích potrieb nielen vo východoslovenskom regióne, ale po celom Slovensku a v strednej Európe, keďže v mnohých špecializáciách je jediným centrom vzdelávania a výskumu tohto druhu.

Kontaktná osoba: Oto Hudec | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.tuke.sk | +421915858923

IDEC

IDEC logo

IDEC je školiaca a konzultačná spoločnosť so sídlom v Pireu, v Grécku. Jej aktivity zahŕňajú školenia, konzultácie v oblasti riadenia, zabezpečovania kvality, hodnotenia a vývoja IKT riešení pre súkromný a verejný sektor. IDEC už 20 rokov aktívne pôsobí v oblasti projektov EÚ a má rozsiahle skúsenosti s európskymi politikami, ktoré sa týkajú celoživotného vzdelávania, predovšetkým však EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validácie neformálneho, inštitucionalizovaného aj neinštitucionalizovaného vzdelávania a národných reforiem systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Kontaktná osoba: Natassa Kazantzidou | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.idec.gr | +302104286227

IIEK Delta

IIEK logo

IEK DELTA bola založená v roku 1971, ihneď sa stala lídrom v odbornom vzdelávaní v Grécku a získala certifikáciu od gréckeho Ministerstva školstva a Európskej únie. So svojimi 48-ročnými skúsenosťami v odbore súkromného vzdelávania ponúka post-sekundárne školiace programy na úrovni 5 EQF. Jej cieľom je zabezpečovať kvalitu poskytovaných poznatkov a vysokú úroveň odbornej rehabilitácie a zamestnanosti. IEK DELTA pôsobí na rozľahlých 4 500m2 areálov budov a vysokokvalitných priestorov, ktoré sa nachádzajú v srdci Atén. Nové technologické vybavenie, špecializované laboratóriá, premietacie miestnosti a tematicky zamerané učebne tvoria väčšinu funkčných priestorov areálov. Od júna 2018 IEK DELTA zakladá nový vzdelávací areál vo West Attica, ktorý je navrhnutý rovnakým spôsobom a v rovnakej kvalite. IEK DELTA vybudovala jedinečné vzdelávacie prostredie pre 53 špecializácií rozdelených do 5 škôl: Školy inžinierstva & informačných technológií, Školy turizmu & kulinárskeho umenia, Školy krásy & zdravia, Školy umenia a humanitného vzdelávania a Školy podnikania & komunikácie. IEK DELTA zostáva verná svojim hodnotám, ako sú transparentnosť, etika, zodpovednosť a spoľahlivosť. Jej prioritou je upevňovať čestný vzťah so študentmi a predvídať všetky prichádzajúce trendy, aby im mohla vytvoriť prínosné prostredie na kvalitné vzdelávanie.

Kontaktná osoba: Dr. Konstantinos N. Kiousis | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.iekdelta.gr | +306946718032

NAVET – NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ODBORNÉ VZDELAVÁNIE A PRÍPRAVU

NAPOO logo

NAVET je špecializovaný orgán Rady ministrov Bulharskej republiky, ktorý vznikol na základe Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave v roku 2000. Jeho poslaním je zabezpečovať a udržiavať kvalitu v odbornom vzdelávaní a odbornej príprave mladých ľudí a dospelých v súlade s potrebami pracovného trhu a rozvojom konkurencieschopnosti bulharskej ekonomiky; spolupracovať so sociálnymi partnermi pri realizácii koordinovaných politík celoživotného vzdelávania, kontinuálnej odbornej prípravy a zavádzaní úspešných európskych praktík; rozširovať prístup nezamestnaných a zamestnaných k odbornému vzdelávaniu a odbornej príprave v súlade s potrebami pracovného trhu; zabezpečovať verejný prístup k užitočným informáciám o kontinuálnom odbornom vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní v krajine a v Európskej únii; vypracovať Zoznam profesií pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu; vytvoriť Štátne vzdelávacie štandardy na získavanie kvalifikácie v jednotlivých odboroch.

Kontaktná osoba: Penka Nikolova | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.navet.government.bg | +359889882084

Kontaktná osoba: Irina Dimitrova | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.navet.government.bg

Kontaktná osoba: Krasimira Brozig | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.navet.government.bg

Biedriba Eurofortis

Biedriba Eurofortis logo

Od roku 2007 je Eurofortis dynamickým česko-lotyšským centrom so sídlom v Rige, Lotyšsku, ktoré sa v roku 2011 pretransformovalo na Biedrība Eurofortis. Je neziskovou organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania a rozvoja osobných a odborných kompetencií. Biedrība Eurofortis sa aktívne zúčastňuje na európskych vzdelávacích projektoch, ktoré sa realizujú v rámci programu Erasmus+ , čím zabezpečuje širokú dostupnosť vzdelávacích a moderných učebných materiálov, nástrojov a metód, ako aj seminárov a rôznych školení v rámci projektov zameraných hlavne na identifikáciu, rozvoj a zlepšovanie rôznych kompetencií a znalostí.

Kontaktná osoba: Adela Vitkovska | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.eurofortis.lv

3S Research Laboratory - Forschungsverein

3S logo

3s je jednou z popredných vzdelávacích a výskumných organizácií v Rakúsku. Má skúsenosti s vypracovávaním projektov v oblasti získavania poznatkov, vzdelávania a práce a s tvorbou metód, nástrojov a pomôcok na anticipáciu a hodnotenie kvalifikácií a kompetencií. Silnou stránkou organizácie 3s je aj práca v oblasti projektového riadenia, zabezpečovania kvality a hodnotenia, a tiež rozširovanie činnosti počas realizácie niekoľkých projektoch financovaných z verejných zdrojov.

Kontaktná osoba: Dr. Stefan Humpl | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.3s.co.at | +431585091530

Kontaktná osoba: Alexandra Fabrykowska | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.3s.co.at | +4315850915

Intercollege

Intercollege logo

Intercollege je jednou z popredných súkromných vysokých škôl na Cypre, ktorá od svojho založenia v roku 1989 ponúka študentom širokú škálu študijných programov vyššieho odborného vzdelávania a odbornej prípravy (Higher Education/VET). Intercollege realizuje akreditované programy v predmetoch ako sú Kulinárske umenie, Estetika a skrášľovacie terapie, Manažment hotelových a reštauračných služieb, Podnikové riadenie, Počítačové technológie, Informačné technológie, Elektrické a strojárske technológie, Automobilové inžinierstvo a podobne, ktoré vedú k získaniu diplomov, vyšších diplomov a bakalárskych titulov.

Kontaktná osoba: Louiza Papaloizou | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.intercollege.ac.cy | +35799525680

Kontaktná osoba: Maria Theodorou | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.intercollege.ac.cy | +35722842596

Politeknika Ikastegia Txorierri

Txorierri logo

Politeknika Ikastegia Txorierri (PIT) je školou vyššieho a odborného vzdelávania, ktorá poskytuje technické vzdelávanie a vzdelávanie dospelých najvyššej kvality viac než 400 denným študentom a viac než 1000 dospelým študujúcim popri zamestnaní. Vysoká škola sa špecializuje na Environmentálne vzdelávanie, Telekomunikačné a informačné technológie, Robotiku, Manažment predaja a obchodu, Projektovanie v strojárstve a Strojársku výrobu. PIT patrí do siete HETEL 23 dotovaných VET škôl v baskickom regióne, ktorá zabezpečuje odborné vzdelávanie a odborný výcvik pre viac než 12 000 študentov odborného vzdelávania v dennom štúdiu. PIT pôsobí ako združenie a je súčasťou skupiny Mondragon Group, čo je skupina firiem pozostávajúca z 289 spoločností a subjektov a 15 technologických centier.

Kontaktná osoba: Anabel Menica | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.txorierri.net | +34651705161

Kontaktná osoba: Kepa Larrondo | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.txorierri.net

ASTRA

ASTRA logo

ASTRA má významné skúsenosti s poskytovaním vzdelávania riadiacim pracovníkom, má dobré kontakty s iným vzdelávacím inštitúciami a zúčastnila sa mnohých medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch.

Kontaktná osoba: Kristina Zgodavova | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +421903750590